Alaraajojen pituusero voi olla joko toiminnallista tai rakenteellista. Toiminnallinen pituusero johtuu virheasennoista nivelissä ja lihasten sekä sidekudosten kireyksistä/löysyyksistä. Näiden ollessa toisella kehon puoliskolla laajuudeltaan ja suunnaltaan erilaisia verrattuna toiseen kehon puoliskoon, saattaa näyttää sille, kuin toinen alaraaja olisi pidempi. Rakenteellinen pituusero johtuu puolestaan puolieroista luisissa rakenteissa, jolloin toinen alaraaja on todellisuudessakin pidempi. Käytännössä voi olla erittäin vaikeaa luotettavasti erotella, kummasta on kyse tai missä suhteessa kumpaakin esiintyy.

Muutaman millimetrin pituusero alaraajoissa on vielä aivan normaalia. Joskus jo pienestä erosta voi kuitenkin aiheutua oireita. Tapauskohtaisesti kannattaa siis puuttua alaraajojen pituuseroon, mikäli tällä arvellaan olevan osuutta oireisiin. Tyypillisiä oireita ovat erilaiset särkytilat alaselän ja lantion alueella, mutta myös koko alaraajan ja selän alueella voi esiintyä oireita riippuen pituuseron aiheuttamista virheasennoista sekä kehon yleisestä asento- ja liikekontrollin tasosta.

Lievissä tapauksissa voi riittää asianmukainen käsittely nivelten asentojen korjaamiseksi sekä kehon asento- ja liikekontrollin kehittäminen harjoitteilla. Tarvittaessa alaraajojen pituuseroa voidaan korjata korotuspohjallisella. Maksimikorjaus pohjallisessa on yleensä 6-8 mm. Suuremmilla korotuksilla tulee vaikeuksia pohjallisen sovittamisessa kenkään. Yli 6-8 mm:n korotus kannattaa teettää suoraan kenkään suutarilla.