Virheasennot ja –liikkeet aiheuttavat virheellistä kuormitusta kudoksiin. Tämä saattaa aiheuttaa painetta, venytystä tai hankausta hermokudokseen. Myös traumat, esim. nilkan nyrjähdys tai lihaksen revähdys, saattavat olla hermoston ärtymystilojen taustalla.

Hermokudoksen kiputilojen hoidossa pyritään vapauttamaan hermokudos liiallisesta paineesta tai hankauksesta. Lihaksia sekä side- ja hermokudoksia voidaan tarpeen vaatiessa käsitellä manuaalisesti. Hermokudoksen käsittelyllä tarkoitetaan tekniikoita, joilla liikutetaan hermoa suhteessa ympäröiviin kudoksiin. Tällä pyritään kiihdyttämään hermon aineenvaihduntaa ja vapauttamaan tätä pinnetiloista. Virheasentoihin puututaan asianmukaisin harjoittein ja jalkaterän alueella tarvittaessa yksilöllisillä tukipohjallisilla.