jalkapoyta

Jalkapöydässä on paljon pieniä luita ja näiden välisiä niveltymiä. Näihin liittyvät rakenteet voivat alkaa oireilla tapaturman tai jalkaterän virheellisen liikemallin aiheuttaman ylirasituksen vuoksi.

Jalkapöydän luiden pitäisi askelluksen ponnistusvaiheessa kiilautua jäykäksi vipuvarreksi. Häiriöt jalkaterän liikehallinnassa saattavat aiheuttaa tilanteen, jossa tämä kiilautuminen jää puutteelliseksi ja jalkapöydän pieniin niveltymiin aiheutuu vääränlaista kiertoa ja tätä kautta ylirasitetta. Myös nilkan virheellinen toiminta voi olla jalkapöydän kipujen taustalla. Kivut voivat olla hyvin erilaisia riippuen oireilevista kudoksista.

Jalkaterän virheellisiin liikemalleihin pyritään vaikuttamaan erilaisilla harjoitteilla, joilla kehitetään jalkaterän, nilkan ja tarvittaessa muunkin alaraajan asento- ja liikekontrollia. Yksilöllisiin tukipohjallisiin päädytään, mikäli jalkaterässä havaitaan virheasentoja, jotka vaativat tuentaa.