Selkä ja alaraaja toimivat yhdessä nivelketjun, ns. kineettisen ketjun, kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä nivelten, lihasten ja sidekudosten muodostamaa ketjua, joka kulkee selästä alaraajaan. Muutokset lihaskireyksissä ja nivelten asennoissa missä kohtaa ketjua tahansa vaikuttavat jokaiseen muuhun ketjun osaan. Esim. jalan liiallinen jousto sisäänpäin, ylipronaatio, aiheuttaa koko alaraajaan taipumuksen kiertyä askelluksen tukivaiheessa normaalia enemmän sisään. Tällöin lonkkanivel kiertyy liikaa sisään, mikä aiheuttaa lantion korostuneen kiertymisen eteenpäin. Tämä puolestaan aiheuttaa lannerangan notkon (lordoosin) syvenemisen ja risti- sekä lannerangan alueella toimivien lihasten ja sidekudosten tukitoimintojen häiriintymisen. Tyypillisiä ongelmia ovat esim. välilevyn pullistumat, madaltumat ja kulumat, iskias-vaivat, "noidannuoli" sekä erilaiset nikamien lukkotilat.

Nivelketju toimii myös päinvastoin, eli lantion ja selän alueella tapahtuvat asentomuutokset vaikuttavat ketjun kautta alaraajaan. Näin ollen lantion ja selän oireillessa olisi hyvä tarkistaa, ettei alaraajan alueelta löydy oireita pahentavia tekijöitä. Vastaavasti havaittaessa alaraajan alueella virheellisiä asentoja/liikemalleja tulee tarkistaa, missä määrin nämä vaikuttavat lantion/selän toimintaan aiheuttaen oireita.

Hoitokeinoina lantion ja selän fysioterapiassa käytetään yksilöllisesti kohdennettuja harjoitteita, joita voidaan kohdentaa tarpeen mukaan selän, lantion ja alaraajan rakenteille tavoitteena aineenvaihdunnan, lihasvoiman sekä asento- ja liikekontrollin paraneminen. Nivelten liikelaajuutta voidaan edistää venytyksin ja manuaalisella käsittelyllä. Oireita hoidetaan erilaisin fysikaalisin hoidoin. Mikäli jaloissa havaitaan virheasentoja, joilla epäillään olevan vaikutusta oireisiin, tulee näihin puuttua asianmukaisin harjoittein ja tarvittaessa yksilöllisillä tukipohjallisilla.