lonkka

Lonkan alueella tyypillisesti oireita aiheuttavia ongelmia ovat nivelen kuluma (artroosi), limapussin tulehdukset (bursiitit) ja lihasten kiinnityspisteiden kiputilat/tulehdukset. Jonkin verran esiintyy myös erilaisia hermostoperäisiä ongelmia. Monesti näissä on taustalla lonkkanivelen liiallinen kiertyminen sisäänpäin askeltaessa, mikä useasti johtuu lonkan ulkokiertäjien ja loitontajien puutteellisesta toiminnasta.

Mikäli nilkka kiertyy liiaksi sisään (ylipronaatioon), aiheuttaa tämä korostuneet vaatimukset em. lihasten työlle. Liian vähäinen nilkan jousto puolestaan voi aiheuttaa askeltaessa voiman iskemisen ”läpi” lonkkaniveleen, koska jalkaterän joustomekanismin toiminta on vajaata. Selän välilevyperäiset ongelmat voivat puolestaan aiheuttaa säteilytyyppisiä kipuja ja puutteita lihasaktivaatiossa mm. lonkan alueelle. Tämän vuoksi olisi hyvä aina tarkistaa koko nivelketjun (ns. kineettisen ketjun) toiminta.

Lonkan ongelmiin voidaan puuttua nivelen manuaalisella käsittelyllä, venytyksillä, asiaankuuluvilla harjoitteilla ja fysikaalisilla hoidoilla. Mikäli jalan virheasentojen katsotaan olevan merkittävä tekijä lonkan ylirasitetilojen synnyssä, voivat yksilölliset tukipohjalliset helpottaa oireita.