pakia

Päkiän alueen oireilu voi johtua useista eri tekijöistä. Taustalla voi olla esim. etujalkaterän toimintahäiriöt. Tällöin jalkaterän etuosan sisä- tai ulkoreunan tuki pettää painon tullessa askeltaessa päkiälle. Tämä aiheuttaa paineen kohdistumisen etujalkaterän keskiosaan, tyypillisesti 2. ja 3. varpaan päkiään. Erityisesti etujalkaterän sisäosan pettäminen voi näkyä liikkeessä nilkan kiertymisenä sisäänpäin (ylipronaationa) aiheuttaen tälle tyypillisiä ongelmia. Nivelsiteiden ja muiden pehmytkudosten veltostumisesta ja venyttymisestä voi seurata päkiän alueen kaarirakenteen, poikittaisen kaaren, madaltumista. Esim. naisilla raskauden aikaiset hormonaaliset muutokset voivat aiheuttaa tätä. Madaltumisen seurauksena paine kasvaa 2. ja 3. varpaan päkiällä.

Poikittainen holvikaari voi olla matala myös rakenteellisesti. Iso- ja pikkuvarpaan päkiän tuen heikentyessä etujalkaterän tukevuus kokonaisuudessaan heikkenee ja ponnistusvaihe askeltaessa häiriintyy. Päkiäosan suhteen vääränmallinen kenkä voi myös lisätä normaalista poikkeavaa kuormitusta päkiällä.

Päkiän ongelmiin liittyy tyypillisesti varpaiden ojentajien yliaktiviteettia, jolloin ojentajajänteet pitävät varpaita koukussa ja estävät varpaiden normaalia toimintaa. Tuloksena on varpaiden virheasentoja. Korostunut paine päkiälinjalla tuottaa monesti alueelle kipuja. Useasti ihmiset kuvaavat tuntemuksia: ”Kuin olisi pallo päkiän alla” tai ”Kuin olisi sukka mykkyrällä päkiän alla”. Poikittaisen holvikaaren madaltumisesta voi aiheutua jalkapöydän luiden väleissä varpaisiin kulkevien hermokanavien ahtautumista. Tällöin puhutaan yleisesti Mortonin taudista tai Mortonin neuralgiasta. Tästä aiheutuu sähköiskunomaisia, pistäviä ja viiltäviä tuntemuksia sekä puutumista päkiän, jalkapöydän ja varpaiden alueella. Joskus oireet voivat säteillä ylös nilkkaan ja sääreen.

Konservatiivisessa hoitolinjassa jalkaterän etuosan tukilihaksia vahvistavilla ja toimintaa edistävillä harjoitteilla sekä tarvittaessa poikittaiskaaren tuennalla on useissa tapauksissa oireita lievittävä vaikutus. Tuenta voidaan toteuttaa yksilöllisillä tukipohjallisilla tai erillisillä poikittaiskaaren tuilla. Mikäli askelluksessa havaitaan muitakin kuin etujalkaterän virheliikemalleja, jotka altistavat päkiän oireilulle, tulisi näihin puuttua asianmukaisin harjoittein. Hermoston pinnetiloissa, esim. Mortonin neuralgiassa, saattaa hermon ympärille kerääntyä paksuuntumaa, jota voidaan hoitaa kirurgisesti. Ääritapauksissa voidaan päätyä hermon katkaisemiseen. Kuten jalkateräongelmissa aina, myös päkiän alueen ongelmissa, tulee tarkistaa kenkävalinta.