polvi

Polven alueen oireilua voivat aiheuttaa kulumat, erilaiset tapaturmat, nilkan/jalkaterän ja lonkan virheellisistä liikeradoista johtuvat virheasennot sekä puhdas ylirasitus. Polvinivel on nilkka- ja lonkkanivelten välissä ja näiden mahdolliset virheliikemallit vaikuttavat suoraan nivelketjun (ns. kineettisen ketjun) kautta sääri- ja reisiluun välityksellä polvinivelen toimintaan. Myös lihasvoiman puute tai lihasepätasapaino voi olla oireilun taustalla. Etummainen reisilihas toimii voimakkaana polvilumpion (patellan) ohjaajana ja puutteet tämän toiminnassa saattavat aiheuttaa ongelmia lumpioon ja tähän liittyviin rakenteisiin.

Kuluma (artroosi) on tavallista varsinkin iäkkäämmillä. Kulumaa voi tosin esiintyä jo nuoremmillakin, mikäli polvinivelessä on huomattavaa virheasentoa tai on tapahtunut trauma, jonka jälkitilana kuluma on lähtenyt etenemään vauhdikkaammin. Aluksi nivelestä kuluvat ns. kierukat, jotka toimivat nivelpintojen välillä ohjaavina ja joustavina osina. Jos kuluma kierukoissa etenee tarpeeksi pitkälle, joutuvat nivelen luiset osat vastatusten. Kierukat voivat tyypillisesti vaurioitua myös erilaisissa polveen kohdistuneissa tapaturmissa. Toinen rakenne, joka monesti vaurioituu tapaturmaisesti, on nivelen sisällä sijaitsevat ristisiteet. Näistä etenkin eturistiside (ACL) on altis vaurioille. Ristisiteiden vaurioituessa polvinivelen tukevuus huononee.

Joskus polveen ilmaantuu kipuja, joihin ei tahdo löytyä syytä itse nivelestä. Viimeistään tällöin tulisi tutkia tarkemmin nilkan/jalan sekä lonkan toiminta, joiden asento- ja liikekontrollissa havaitaan monesti puutteita. Kun näihin puututaan, saadaan polven oireet usein lievittymään tai katoamaan. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista oireista ovat urheilijoilta tutut juoksijan ja hyppääjän polvi, joissa yhtenä altistavana tekijänä on lonkan ja/tai nilkan liiallisen sisäkierron aiheuttama koko alaraajan kiertyminen sisään askelluksen tukivaiheessa.

Hoitona polven ongelmissa käytetään tarkoituksen mukaisia fysikaalisia hoitoja lievittämään oireita sekä harjoitteita virheellisten liikemallien korjaamiseksi. Tarvittaessa valmistetaan yksilölliset tukipohjalliset, mikäli jalkojen virheasennot tätä vaativat.