Vaivasenluu

Vaivasenluu (eli hallux valgus) tarkoittaa isovarpaan kääntymistä muita varpaita kohti tyvinivelestään. Tämä virheasento voi olla perinnöllinen tai syntyä toiminnallisen häiriön kautta. Syitä toiminnalliseen häiriöön voivat olla mm. varpaiden osalta liian suippokärkiset kengät, nilkan ja/tai jalkaterän liiallinen kiertyminen askeltaessa sisään, eli ylipronaatio, madaltunut jalan etuosa ja pituusero 1. ja 2. jalkapöydän luun välillä, eli Mortonin rakenne

Monesti isovarpaan tyvinivelen sisäreunalle muodostuu suurentuma, joka saattaa punoittaa ja olla lämmin. Tämä johtuu tyvinivelen sisäsivulla olevan limapussin, bursan, tulehtumisesta (bursiitista) liiallisen paineen alla. Limapussin ärtymiseen ja itse nivelen virheasentoon saattaa liittyä kovaakin kipua, mistä syystä kävely on hankalaa. Sekä kipu että varpaan virheellinen asento voivat askeltaessa aiheuttaa jalkaterän ohjautumisen entistä korostuneemmin virheellisesti. Tämä voi edelleen pahentaa vaivasenluuta ja vaikuttaa ongelmiin laajemminkin koko alaraajan ja myös selän alueella.

Vaivasenluun konservatiivisessa hoidossa pyritään harjoitteilla vaikuttamaan jalan ja koko alaraajan mahdollisiin virheliikemalleihin. Tarvittaessa jalkaterää voidaan tukea ja ohjata yksilöllisillä tukipohjallisilla. Sekä harjoitteilla että tuennalla pyritään siihen, että paine kohdistuu isovarpaan tyvinivelelle mahdollisimman normaalista suunnasta. Tällöin vaivasenluu ei pääse pahenemaan tai tilan etenemistä onnistutaan ainakin hidastamaan. Vaivasenluun hoidossa voidaan käyttää tukena myös teippauksia ja erilaisia isovarpaalle kehitettyjä tukinauhoja ja –lastoja sekä muita varvastukia.

Mikäli konservatiivisella hoidolla ei saavuteta toivottua lopputulosta, saatetaan päätyä isovarpaan asennon korjaamiseen kirurgisesti ja/tai isovarpaan tyvinivelen suojana olevan limapussin poistamiseen. Jalan toivuttua leikkauksesta tulisi tilanne aina tarkistuttaa jalan toimintaan erikoistuneella fysioterapeutilla, jotta vaivasenluun uusiutumista ehkäiseviin toimenpiteisiin osattaisiin kiinnittää riittävästi huomiota.

Kenkien hankinnassa tulee huomioida, että ne ovat päkiälinjan ja kannan osalta napakat sekä varpaiden kohdalta riittävän väljät. Kengät eivät saa puristaa liikaa, jottei tämä aiheuta lisää kipua. Vaivasenluun ollessa hyvin kipeä, jäykkäpohjaiset tai kaarevapohjaiset kengät voivat auttaa.

 

Jäykkä isovarvas

Liian jäykkä isovarpaan tyvinivel (hallux rigidus) estää kehon painon rullaamisen askelluksen ponnistusvaiheessa päkiän yli normaalilla tavalla. Jäykkä isovarpaan tyvinivel saattaa olla hyvin kipeä ja tämän liikelaajuus voi supistua tapaturman, kuluman tai kirurgisen operaation seurauksena. Myös isovarpaan tyvinivelen koukistamiseen ja ojentamiseen liittyvien jänteiden ja lihasten tai nivelkapselin liialliset kireydet voivat vaikuttaa asiaan, jolloin puhutaan toiminnallisesta jäykkyydestä.

Sekä kipu että nivelen jäykkyys aiheuttavat kompensatorisia virheliikemalleja, joilla pyritään keventämään jäykistyneelle nivelelle tulevaa painetta tai kiertämään jäykkä nivel. Näin ollen tämä vaiva aiheuttaa oireita muualla alaraajan ja selän alueella.

Mikäli isovarpaan tyvinivelen liikelaajuus ei ole liikaa rajoittunut ja rajoitus on luonteeltaan toiminnallista, voidaan jäykkää niveltä pyrkiä avaamaan ja liikelaajuutta lisäämään käsittelyillä ja venytyksillä. Oikeanlaisen kengän valinta on tärkeää. Monet ovat saaneet avun kaarevapohjaisista kengistä, jotka helpottavat jalan rullausta askeltaessa. Toisaalta jäykkäpohjaisella kengällä on monesti helpompi kävellä. Askelluksessa esiintyviä virheasentoja ja virheellisiä liikemalleja voidaan pyrkiä tapauskohtaisesti auttamaan yksilöllisillä tukipohjallisilla.

Joskus saatetaan päätyä kipeän nivelen lopulliseen jäykistämiseen kirurgisesti. Tällöin olisi operaation jälkeen tarpeellista keskustella esim. alaraajojen fysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen kanssa, jotta jäykistetyn isovarpaan tyvinivelen aiheuttamia ongelmia voitaisiin tehokkaasti ennaltaehkäistä oikeanlaisella kenkävalinnalla, tapauskohtaisesti suunnitelluilla harjoitteilla ja mahdollisesti yksilöllisillä tukipohjallisilla.

 

Varpaiden virheasennot

Varpaiden pienten nivelten jäykistymät aiheuttavat varpaisiin erilaisia virheasentoja. Nämä ovat hyvin yleisiä. Syynä voivat olla epäsopivat kengät, erilaiset varpaisiin kohdistuneet tapaturmat, nivelreuma, hermostolliset ongelmat, jalkaterän lihastuen heikentyminen ja madaltuneet jalan kaaret.

Varpaisiin ja päkiöiden alueelle voi virheasentojen takia kerääntyä ihon kovettumia ja varpaat saattavat hangata kenkiin aiheuttaen haavaumia. Varpaiden virheasennolla on iso merkitys eritoten diabeetikoille, joilla jalkojen haavaumat saattavat olla vaikeasti parantuvia. Varpaiden virheasentojen aiheuttamat kivut voivat muuttaa askellusmallia virheelliseksi, josta voi tilanteesta riippuen aiheutua erilaisia ylirasitustiloja jalkaterän tai koko alaraajan alueelle.

Varpaiden vaivatessa on tärkeää valita oikeanlainen kenkä, jossa varpailla on riittävästi tilaa. Jalkaterapeutit tekevät erilaisia varvastukia, joilla pyritään oikaisemaan koukistuneita varpaita. Yksilöllisillä tukipohjallisilla voidaan tarvittaessa vaikuttaa jalkaterän virheellisiin liikemalleihin sekä tukea madaltuneita kaaria, jolloin varpaat pääsevät toimimaan rentoutuneemmin. Erilaisilla harjoitteilla ja venytyksillä pyritään tapauskohtaisesti opettamaan jalkaterää ja koko kehoa omaksumaan paremmat liikemallit, jotta varpaiden toiminta normalisoituisi. Jäykkiä niveliä voidaan myös pyrkiä mobilisoimaan auki. Jos nivelten jäykistymät ovat pahoja ja näistä on haittaa, päädytään joskus nivelien jäykistämiseen suoraan asentoon kirurgisesti.