Varpaiden pienten nivelten jäykistymät aiheuttavat varpaisiin erilaisia virheasentoja. Nämä ovat hyvin yleisiä. Syynä voivat olla epäsopivat kengät, erilaiset varpaisiin kohdistuneet tapaturmat, nivelreuma, hermostolliset ongelmat, jalkaterän lihastuen heikentyminen ja madaltunut poikittainen kaari.

Varpaisiin ja päkiöiden alueelle voi virheasentojen takia kerääntyä ihon kovettumia ja varpaat saattavat hangata kenkiin aiheuttaen haavaumia. Varpaiden virheasennolla on iso merkitys eritoten diabeetikoille, joilla jalkojen haavaumat saattavat olla vaikeasti parantuvia. Varpaiden virheasentojen aiheuttamat kivut voivat muuttaa askellusmallia virheelliseksi, josta voi tilanteesta riippuen aiheutua erilaisia ylirasitustiloja jalkaterän tai koko alaraajan alueelle.

Varpaiden vaivatessa on tärkeää valita oikeanlainen kenkä, jossa varpailla on riittävästi tilaa. Jalkaterapeutit/-hoitajat tekevät erilaisia varvastukia, joilla pyritään oikaisemaan koukistuneita varpaita. Yksilöllisillä tukipohjallisilla voidaan tarvittaessa vaikuttaa jalkaterän virheellisiin liikemalleihin sekä tukea madaltunutta poikittaiskaarta, jolloin varpaat pääsevät toimimaan rentoutuneemmin. Erilaisilla harjoitteilla ja venytyksillä pyritään tapauskohtaisesti opettamaan jalkaterää ja koko kehoa omaksumaan paremmat liikemallit, jotta varpaiden toiminta normalisoituisi. Jos nivelten jäykistymät ovat pahoja ja näistä on haittaa, päädytään joskus nivelien jäykistämiseen suoraan asentoon kirurgisesti.