isajalapsi 

Tässä kirjoitan lisää yleisimmistä lasten jalkoihin liittyvistä ongelmista, mitä fysioterapiassa eteen on tullut. Ensimmäisen osan voit lukea täältä. Käsittelyssä on tällä kertaa neljä osteokondroosi-nimiseen tilaan liittyvää vaivaa, jotka liittyvät kasvuun ja rasitukseen ja jotka siis aina paranevat, vaikka oireilu saattaa harrastuksia ja liikkumista jonkin aikaa merkittävästikin haitata. Osteokondroosi tarkoittaa kasvavan luun nivelalueen luutumisen häiriintymistä. Tämä on siis aina tilapäinen ilmiö, vaikka joskus saattaa jäädä pysyvääkin näkyvää muutosta, esimerkiksi Osgood Schlatterin taudissa patti polvijänteen kiinnityskohtaan polven alapuolelle sääriluuhun.

Syy osteokondroosiin on osittain tuntematon, mutta verenkierron häiriöt, perinnöllisyys, loukkaantumiset, kasvupyrähdykset, rasitusvammat ja anatomiset poikkeavuudet vaikuttavat ainakin olevan taustalla. Nopean kasvun vaiheeseen liittyy usein lihasten kireyttä ja kireän ja liian jännittyneen lihaksen ja jänteen verenkierto heikkenee, jolloin kasvuvaiheessa jänteen kiinnitysalueelle voi tulla epämuodostumia. Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että hyvä lihashuolto, venyttely ja rentoutus toimii sekä hoitona että ennalta ehkäisevänä, etenkin paljon liikkuvilla lapsilla. Lisäksi palautumiselle on tärkeää antaa riittävästi aikaa.

Severin tauti

akillesAkillesjänne kiinnittyy kantaluun takaosaan, jossa kasvavilla lapsilla on niin kutsuttu kasvulevy, apofyysi, eli rustoinen osa, joka kasvun myötä luutuu kovaksi luuksi. Kasvuvaiheessa jänne- ja nivelsiderakenteet ovat suhteessa vahvempia kuin kasvava luu, joten kovassa kuormituksessa, etenkin toistuvassa ja yksipuolisessa nopeita ponnistuksia, hyppyjä ja juoksua sisältävissä lajeissa, kasvulevyyn kohdistuva vetorasitus saattaa vaurioittaa kasvulevyä. Vaurio on kuitenkin aina tilapäinen ja paranee aina täysin – jopa ilman hoitoa. Severin tautia esiintyy useimmiten 7-13-vuotiailla paljon liikkuvilla lapsilla, pojilla hiukan yleisemmin ja kaikkein yleisimmin jalkapallon harrastajilla. Severin tauti, eli kantaluun apofysiitti, on yksi yleisimmistä kasvavien lasten rasitusperäisistä vaivoista. Oireilu kestää muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen.

 

jalkapalloUsein Severin tauti muistuttaa akillesjänteen tulehdusta, akillestendiniittiä, missä kipu on kuitenkin aivan kannan takana tai akillesjänteessä nilkan takana, kun taas Severin taudissa kipu tuntuu painellen kantapäässä akillesjänteen kiinnittymisalueen reunoilla, eli kantapään sivuilla. Akillesvaivoista voit lukea lisää täältä. Usein suuren rasituksen ja nopean kasvun lisäksi Severin taudin taustalla on pohjelihasten kireyttä ja usein tämä aiheuttaa myös jalkaterän sisemmän holvikaaren madaltumista ja nilkan ja jalkaterän liikaa sisäänpäin painumista askeltaessa, eli ylipronaatiota. Asento- ja toimintavirheet kannattaa korjata ja usein fysioterapiasta on apua. Yksilöllisillä tukipohjallisilla voidaan myös jalan asentoa korjata ja tukipohjallisiin voidaan tarvittaessa myös kantakorotusta laittaa.

Kipu pahenee rasituksessa ja voi nopeastikin äityä kovaksi, hellittäen kuormituksen loputtua, mutta lievää kipua voi edelleen tuntua. Kipua aiheuttavaa rasitusta onkin syytä välttää, hypyt, juoksu ja ponnistukset kannattaa jättää kokonaan pois ja pikkuhiljaa palata rasittavaan liikuntaan, kun oireet ovat hellittäneet. Myös paikallinen kylmähoito voi auttaa oireisiin. Kokonaan liikuntaa ei tarvitse eikä kannatakaan lopettaa, vaan keskittyä liikuntamuotoihin, mistä ei kipua tule. Kannan alueen painetta ja näin myös Severin taudin aiheuttamaa kipua voidaan hoitaa kantakorotuksella, mutta korotus on syytä jättää väliaikaiseksi, ettei tällä lisätä akillesjänteen ja pohkeen kireyttä. Pohkeen venytys onkin tärkeä hoito Severin taudissa. Hyvään lihashuoltoon kannattaa muutenkin panostaa myös muiden vaivojen ennalta ehkäisyksi.

Osgood Schlatterin tauti

etureisi 048068 edited 163729 editedToinen hyvin yleinen kipualue on polvessa. Etureiden nelipäisen reisilihaksen jänne kulkee polvilumpion yli sääriluun yläpään kasvulevyyn kiinni ja tähän kohdassa olevaan kyhmyyn voi nopean kasvun aikana tulla luutumishäiriö. Jänteen kiinnitysalueelle muodostuu aristava patti, joka voi jäädä pysyvästikin näkyville, mutta oire tästä häviää. Osgood Schlatterin tautia, eli sääriluun kyhmyn apofysiittiä, esiintyy tyypillisesti 10-15-vuotiailla lapsilla, pojilla useammin. Oireilu kestää yleensä joitakin kuukausia ja tila paranee itsestäänkin, vaikka voi kyllä uusiutua kovasta rasituksesta. Joskus kovin kivulias ja suureksi kasvanut patti polvijänteen kiinnityskohdalla voidaan päätyä operatiivisesti poistamaan, kunhan luutuminen on edennyt riittävän pitkälle. Nelipäisen reisilihaksen kiinnityskohdan kyhmy sääriluussa on luutunut tytöillä 15- ja pojilla 17-vuotiaana.

etureiden venytysOireina Osgood Schlatterin taudissa ovat kipu ponnistettaessa. Myös juostessa ja jos vaiva pitkittyy, voi kävellessäkin kipua tuntua. Kipualue on sääriluun yläosassa ja polven edessä (kuvassa punaiset pisteet), missä on usein myös turvotusta ja paineluarkuutta. Hoitona on kipua tuottavan rasituksen välttäminen, eli hypyt ja juoksu kannattaa jättää pois ainakin pariksi kuukaudeksi. Kevyempää ja kipua aiheuttamatonta liikuntaa voi jatkaa kipujen sallimissa rajoissa. Kipualueen kylmähoito voi myös oireita helpottaa. Etureiden kireyden hoitaminen venyttämällä on myös hyödyllistä. Venytystä ei kannata pitää kovin pitkään, sillä tämä voi ärsyttää ja kipeyttää polvea. Venytyksen voi pitää muutamasta sekunnista kymmeneen sekuntiin kerrallaan ja toistaa tämä muutamia kertoja. Venytys tulee tehdä niin kevyesti, että kipua ei tunnu. Kipua vastaan ei siis kannata väkisin painaa kantaa pakaraan kiinni. Esimerkiksi oheisen kuvan mukaisessa asennossa voi etureittä venyttää.

Köhlerin tauti

Nyttkuva 6Köhlerin tauti tarkoittaa jalkaterän sisäreunan holvikaaren korkeimmalla kohdalla sijaitsevan veneluun (latinaksi os navicularen) kasvuhäiriötä (kuvassa punainen piste). Verenkiertohäiriön seurauksena veneluuhun tulee paikallinen kuolio, mistä johtuen luu ei kehity kunnolla ja tulee moniosaiseksi. Köhlerin tautia esiintyy yleensä 5-7-vuotiailla lapsilla, oireina on paikallinen kipu (kuvassa punainen piste) ja usein myös turvotus. Köhlerin tauti paranee aina itsestään ja yleensä veneluun muotokin normalisoituu.

Rasitus pahentaa Köhlerin taudin oireita, joten tässäkin vaivassa ensisijainen hoito on kipua aiheuttavan rasituksen välttäminen, liikunnasta kokonaan kuitenkaan luopumatta. Kovin kivuliaissa tapauksissa lyhyt kipsihoito voi olla tarpeen. Jalan liiallinen jousto sisäänpäin, eli ylipronaatio askeltaessa, lisää veneluun alueen kuormittumista, kun tähän luuhun kiinnittyvä takimmainen säärilihas (tibialis posterior) joutuu sisemmän holvikaaren liian jouston ja näin ollen veneluun liiallisen alaspäin painumisen seurauksena liikaan venytykseen.

Holvikaarta voimakkaasti tukevaan tukipohjalliseen kannattaa suhtautua Köhlerin taudin hoidossa varauksella, sillä veneluu ei ole painoa kantava rakenne, eikä varsinkaan ylirasittuneena välttämättä kestä painetta, minkä holvikaaren alla oleva voimakas tuenta luuhun aiheuttaa. Mikäli jalkaa siis päädytään yksilöllisellä tukipohjallisella tukemaan, pohjalliset valmistavan fysioterapeutin on syytä olla tarkkana tukipohjallisen kaaren korkeuden ja jouston suhteen ja tarvittaessa keventää veneluuhun kohdistuvaa painetta pehmennyksellä. Hyvin tehty ja jalan kaarten muotoja täysin mukaileva yksilöllinen tukipohjallinen tasaa painetta koko holvikaaren alueelle, joten riittävän joustavana veneluun lisävaurioita ei pitäisi tulla. Tukipohjallisten tarpeen arvioinnin ammattilaisen löydät Tampereelta AskelStudiosta.

Freibergin tauti

Nyttkuva 9Freibergin tauti tarkoittaa toisen tai kolmannen jalkapöydänluun, eli metatarsaaliluun kärjessä sijaitsevan kasvulevyn kasvuhäiriötä. Paikka on siis varpaiden tyvinivelten seudulla (kuvassa punaiset pisteet). Taustalla on ylirasitus ja liika paine, minkä seurauksena jalkapöydänluun päähän tulee paikallinen kuolio ja luun pää litistyy ja leviää. Usein varpaan liikkuvuus heikkenee ja kipualueelle on turvotusta, joskus voi olla oireettomiakin aikoja välillä. Oireilu voi kestää kolmekin vuotta, mutta paranee aina kuitenkin.

Usein toinen jalkapöydänluu on pidempi kuin ensimmäinen, isovarpaan takana oleva jalkapöydänluu, jolloin puhutaan Mortonin jalasta tai Mortonin rakenteesta. Tämä rakenne on kuitenkin todella yleinen, eikä yksin selitä Freibergin taudin syntyä. Mortonin rakenteesta voit lukea lisää täältä. Olennaista jalan toiminnan kannalta onkin se, kuinka hyvin rakenteet toimivat. Vaikka isovarpaan puoleinen jalkapöydänluu olisikin lyhyempi kuin seuraava, pystyy hyvin toimivan jalan isovarpaan päkiä painumaan alaspäin, jolloin paine tulee iso- ja pikkuvarpaiden päkiöille, eikä liiaksi toiselle tai kolmannelle jalkapöydänluulle. Tärkeää onkin harjoittaa jalkaterän lihakset toimimaan oikein, jotta painopisteet saadaan oikeille kohdille. Yksilölliset tukipohjalliset voivatkin olla Köhlerin taudin hoidossa hyödylliset, kun kipukohtaa voidaan keventää ja jalkaterän etuosan poikittaista holvikaarta voidaan tukea parempaan asentoon, jolloin painetta ei toiselle tai kolmannelle jalkapöydänluun päälle tule ja verenkierto luissa elpyy. Kovin kivuliaissa tapauksissa lyhyt kipsihoitokin voi olla tarpeen.

askelstudio jarkkoKoska kyseessä on tässäkin tapauksessa liiallisesta paineesta ja ylirasituksesta johtuva häiriö, ensisijainen hoito on kipua aiheuttavan rasituksen välttäminen niin kauan kun oireita esiintyy. Kipujen sallimissa rajoissa normaalia liikkumista kannattaa kuitenkin jatkaa rakenteiden verenkierron turvaamiseksi ja tärkeää on myös harjoittaa jalan lihaksia toimimaan oikein.

Varaa aika tästä tai soita numeroon 010 237 700, niin laaditaan juuri Sinulle sopiva harjoitusohjelma.

Kirjoittaja on alaraajojen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Jarkko Maanoja Fysioterapialaitos AskelStudiosta Tampereelta. AskelStudio toimii Fysios Hämeenkadulla, Sokoksen tavaratalon -2 kerroksessa.

Alla olevasta linkistä voit ladata jalkaterille jumppaohjeet, mukana on myös ohje teippaukseen, mikä voi auttaa Freibergin taudin kipuja.

 cta jalkateran jumppa