Hallux valgus, eli suomennettuna vaivasenluu tai vaivaisenluu, tarkoittaa isovarpaan kääntymistä kakkosvarpaan suuntaan, jolloin isovarpaan tyvinivelen kohdalle muodostuu ulkoneva patti. Isovarpaan, kuten muidenkin varpaiden, pitäisi siis olla jalkapöydänluiden suuntaisesti, mutta usein varpaisiin kehittyy virheasentoja ja tässä keskityn nyt isovarpaaseen.

Hallux Valgus

Vaivaisenluu on yleinen jalkaterän ongelma, johon fysioterapiassa törmää. Naisilla vaivaisenluuta esiintyy huomattavasti yleisemmin kuin miehillä ja iäkkäillä selvästi useammin kuin nuorilla, mutta myös lapsilla voi vaivaisenluu-virheasentoa olla. Tällöin kyseessä on usein rakenteellinen syy, ja perimällä onkin suuri osuus hallux valgus-ongelman kehittymisessä.

Monesti vaivaisenluusta kärsivällä on ajatus, ettei ongelmalle voi tehdä mitään, kun kyseessä on jalan rakenteiden virheasento. Usein jotain on kuitenkin fysioterapian keinoin tehtävissä, kun ensin on selvitetty, mitä vaivaisenluuongelman taustalla on.

Mikä vaivaisenluu-virheasennon aiheuttaa?

Nyttkuva 9Kyseessä ei ole välttämättä pelkästään isovarpaan virheasento, vaan vaivaisenluun syntyyn vaikuttaa monet tekijät. Fysioterapiaan vaivaisenluun takia hakeutuvilla havaitaan hyvin usein jalkaterän etuosan poikittaisen kaaren madaltuminen ja/tai jalkaterän ylipronaatio, eli liika joustaminen sisäänpäin, jolloin jalkaterän pitkittäinen kaari madaltuu.

Nivelsiteiden löystyminen ja tukilihasten heikkous ovat myös usein vaivaisenluu-ongelman taustalla, samoin pohkeen kireys. Joskus taustalla on myös jalkaterän etuosan rakenteellinen virheasento, esimerkiksi valgus tai varus. Jalkaterän etuosan valgus-rakenne tarkoittaa sitä, että jalkaterän etuosa on kääntynyt niin, että isovarpaan puoli on alempana kuin pikkuvarpaan puoli. Varus-rakenne on toiseen suuntaan, eli isovarpaan puoli on kääntynyt ylöspäin.

Isovarpaan takana oleva ensimmäinen jalkapöydänluu saattaa olla toista jalkapöydänluuta lyhyempi. Tätä rakennetta kutsutaan Mortonin rakenteeksi ja siitä voit lukea lisää täältä. Tämä lisää jalkaterän ja nilkan kaatumista sisäänpäin ja jalkaterän joustoliike, eli pronaatio pitkittyy venyttäen jalkaterän tukirakenteita. Kärjestä liian kapeat ja  uippokärkiset kengät voivat myös edistää vaivaisenluun kehittymistä, kun kenkä painaa varpaita suppuun ja kääntää isovarvasta kakkosvarpaaseen päin. Varpaat eivät pääse liikkumaan ja aktivoitumaan, jolloin varpaisiin liittyvät lihakset eivät pääse toimimaan. Säären alueelta lähtevistä ja jalkaterään kiinnittyvistä lihaksista suurin osa on tavalla tai toisella yhteydessä varpaisiin, eli varpaiden toimintaa estävät kengät estävät aika montaa aktiviteettia toteutumasta. Sopivien kenkien löytämiseksi ohjeita voit lukea täältä.

Nyttkuva 6Mitä jalassa sitten tapahtuu, kun vaivaisenluu kehittyy? Sen lisäksi, että isovarvas kääntyy kakkosvarvasta kohti, isovarpaan takana oleva ensimmäinen jalkapöydänluu lähtee kärkiosastaan erkaantumaan toisesta jalkapöydänluusta. Jos tilanne jatkuu pitkään, voi isovarvas liukua pois sijoiltaan. Jalkapohjan puolella kulkeva isovarpaan koukistajan jänne ei pysy oikealla linjalla jalkapöydänluun ja isovarpaan suuntaisesti, vaan jänne liukuu toista jalkapöydänluuta kohti. Päkiän alla olevat pienet sesamluut, jotka ovat isovarpaan lyhyen koukistajan jänteessä kiinni, voivat tässä tilanteessa kipeytyä, kun jänne vetää niitä pois paikoiltaan ja niihin kohdistuu liikaa kuormitusta. Myös jalkapöydän puolella oleva isovarpaan ojentaja voi siirtyä isovarpaan ja kakkosvarpaan väliin. Kun jänteet eivät ole enää oikealla linjalla, alkavat ne toimia isovarpaan lähentäjinä, eli ne kiskovat isovarvasta pidemmälle virheasentoon ja painavat jalkapöydänluuta pidemmälle irti toisesta jalkapöydänluusta. Seurauksena jalkaterän etuosan nivelsiteet venyttyvät ja löystyvät, samoin jalkaterän tukilihasten toiminta heikkenee. Isovarpaan painuessa kakkosvarvasta päin, alkaa tämä usein nousta pikkuhiljaa isovarpaan päälle ja myös kakkosvarpaaseen voi kehittyä virheasento, vasara- tai koukkuvarvas. Varpaiden muista virheasennoista voit lukea lisää täältä.

Valgus-rakenteisessa jalassa isovarpaan puoleisten rakenteiden jousto usein korostuu ja sisemmän holvikaaren rakenteet löystyvät, jolloin nilkka painuu sisäkiertoon painaen jalkaterää samalla matalaan asentoon. Isovarpaan puoleisissa rakenteissa, joille iso osa kehon painosta kohdistuu, on siis jousto päällä koko ajan ja jalkaterän iskunvaimennusominaisuudet heikkenevät. Epäedullinen asento nilkassa, ja jalkapöydän luissa voi näin johtaa isovarpaan kääntymiseen ja vaivaisenluun syntyyn. Varus-rakenne ohjaa jalkaterää liikajouston, eli ylipronaation puolelle ja jos jalkaterän tukilihakset ovat heikot, nivelten ja nivelsiteiden kuormitus kasvaa löysentäen niitä. Tällaisista rakenteellisista poikkeamista johtuvissa tilanteissa vaivaisenluun hoidossa usein yksilölliset tukipohjalliset auttavat. Näillä voidaan tukea jalka rakenteiden mukaiseen asentoon, jolloin vaivaisenluu-muutosta aiheuttava kuormitus saadaan minimoitua.

Jalkaterän sivulla, missä vaivaisenluu näkyy, paine kasvaa ja bursa, eli limapussi, saattaa ärtyä, tulehtua ja turvota. Usein kipu tuntuu juuri bursan alueella, mutta myös itse isovarpaan tyvinivelen alue voi olla kipeä virheasennon takia. Toisinaan vaivaisenluu-asentoa saattaa olla hyvinkin runsaasti, mutta kipuja ei esiinny muuta kuin epäsopivien, kärjestä liian kapeiden kenkien aiheuttaman hankauksen ja paineen takia. Usein kipu liittyy muutosvaiheeseen, eli kun vaivaisenluu alkaa kehittyä tai jostakin syystä kulma jossakin vaiheessa kasvaa, vaivaisenluu ärtyy herkemmin.

Mitä vaivaisenluulle voi tehdä?

BigToeEnsisijainen hoito on konservatiivinen. Tämä tarkoittaa fysioterapiassa ohjattuja harjoitteita, nivelten ja pehmytkudosten käsittelyjä, teippauksia ja tarvittaessa muita tuentoja. Leikkausta harkitaan vasta sitten, jos mikään muu ei auta. Kenkävarastoa kannattaa tarkkailla kriittisesti ja jättää pois kengät, jotka painavat isovarvasta virheasentoon, tai muuten tuntuvat liian ahtailta ja hankaavat vaivaisenluun aluetta. Kengän etuosassa pitää olla riittävästi tilaa ja isovarpaan puoli pitää olla kärkeen asti suora. Korkea kanta lisää päkiän kuormitusta, joten varsinkin kapeissa korkokengissä vaivaisenluu saattaa ärtyä pahastikin, kun lisääntyneen päkiäkuormituksen lisäksi varpaat vielä painetaan suppuun.

Jalkaterän ja koko alaraajan lihasten toiminnan korjaaminen on ensisijaisen tärkeää. Kyse ei siis ole pelkästään jalkaterästä, vaan koko alaraajan pitää toimia oikein, eli lonkan, polven, nilkan ja jalkaterän pitäisi pysyä samalla linjalla. Vaivaisenluun taustalla olevan jalkaterän liian sisäänpäin jouston taustalla saattaa siis olla vaikka lonkan tukilihasten heikkous, minkä takia koko alaraaja kiertyy liikaa sisään. Tärkeää fysioterapiassa on siis tutkia alaraajojen rakenteet, toiminta ja liikkuminen kauttaaltaan.

Pohjallinen ja jalkaYksilöllisillä tukipohjallisilla voidaan tarvittaessa ohjata jalkaa parempaan asentoon, jolloin isovarpaankin asento voi kohentua. Alaraajoihin erikoistunut fysioterapeutti osaa tutkia jalkojen rakenteet niin, että tukipohjalliset saadaan oikeanlaisiksi. Isovarpaan ja kakkosvarpaan väliin laitettava erottaja voi auttaa pitämään isovarvasta suoremmassa, kunhan koko on oikea. Liian iso erottaja ei toimi, kun se voi aiheuttaa ikävän tuntuista painetta tai se voi painaa kakkosvarvasta kolmosvarpaaseen päin, mikä voi lisätä vasaravarvas-virheasentojen kehittymistä. Teippauksilla voidaan varvasta ohjata parempaan asentoon ja lievittää kipua, mutta teippaus on aina tilapäinen ratkaisu. Varpaan asentoa voidaan myös korjata myös elastisilla remmituennoilla, jotka pitävät varvasta suorassa. Yöllä pidettävä jäykkä lasta ei riitä varpaan asennon korjaamiseen, jos aina päivällä liikkuessa varvas pääsee virheasentoon. Tuenta voi kuitenkin helpottaa kipuoireita, jolloin liikkuminen helpottuu ja myös jalan treenaaminen onnistuu paremmin. Tavoitteena on aina parantaa liikkumis- ja toimintakykyä mahdollisimman paljon.

Mikäli vaivaisenluu vaivaa ja olet Tampereen suunnalla, tule käymään vastaanotollani, niin laaditaan sinun tilanteeseesi räätälöity harjoitusohjelma sekä tarvittaessa yksilölliset tukipohjalliset. Vaivaisenluu on yleinen ongelma, ja jalkoihin erikoistunutta fysioterapiaa tehdessä tästä on kertynyt vuosien aikana paljon kokemusta.

Kirjoittaja on alaraajojen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Jarkko Maanoja Fysioterapialaitos AskelStudiosta Tampereelta. AskelStudio toimii Fysios Hämeenkadulla, Sokoksen tavaratalon -2 kerroksessa.

Varaa aika tästä tai soita numeroon 010 237 700, niin laaditaan juuri Sinulle sopiva harjoitusohjelma ja tarvittaessa käsitellään kiristävät ja aristavat alueet vetreiksi ja liikkuviksi.

Alla olevasta linkistä voit ladata harjoitusohjelman, jossa on muutama liike vaivaisenluun ennalta ehkäisyyn ja hoitoon. Hyviä harjoitteluhetkiä!

 

cta jalkajumppaohjeet vaivaisenluulle