AskelStudiolla tukipohjalliset valmistetaan käsityönä omalla verstaallamme ja ne valmistaa alusta loppuun sama fysioterapeutti, joka hoitaa sinua ja tietää, millaiset vaatimukset jalkasi asettavat tukipohjallisille. Näin varmistamme mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen.

Tukipohjallisella ohjataan ja tuetaan jalan rakenteita ja toimintaa. Tukipohjallisten tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti kokemiesi oireiden voimakkuuden ja näistä aiheutuvan haitan sekä jalan virheasentojen ja lihastoiminnan perusteella. Koko kehomme lepää jalan päällä ja voi toiminnallaan ja asennollaan vaikuttaa jalan toimintaan, joten myös muiden kehon rakenteiden vaikutus pitää tutkia tukipohjallista suunniteltaessa.

Kannattaa muistaa, että tukipohjallinen ei korvaa harjoitteita. Jalan asentoon vaikuttavien lihasten aktivaatioon vaikutetaan oikein suunnatuilla harjoitteilla. Tukipohjallisten tarvetta harkittaessa onkin tärkeää arvioida, millaiset edellytykset jalalla on toimia oikein. Tukipohjallisten ei tarvitse aina olla pysyvä ratkaisu. Optimitapauksessa kärsivällisellä harjoittelulla ja oikeanlaisilla tukipohjallisilla voidaan päästä tilanteeseen, jossa tukipohjallisia ei enää tarvita.

Yksilöllisillä tukipohjallisilla voidaan

  • korjata jalkaterän ja nilkan virheasentoja
  • ohjata jalkaterää parempaan liikemalliin
  • lievittää/poistaa ylirasitetiloja
  • tasata painetta jalkapohjan alueella
  • tukea sidekudosten löysyyden vuoksi madaltuneita rakenteita
  • yksilöidä kenkä käyttäjälleen

Ota yhteyttä, niin selvitetään, onko sinulla tarvetta jalan tuentaan!